Pytania i odpowiedzi
Czy każda firma może się zgłosić?

Do rankingu mogą się zgłosić jedynie prywatne firmy, które zatrudniają powyżej 50 osób i prowadzą działalność nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy. Zgłoszenia powinny wpłynąć od: działów hr, marketing, administracja. 

Specjaliści i menedżerowie jakich profesji mogą wskazać swojego Najbardziej Pożądanego Pracodawcę?

Preferowany zakres branż: finansowa, handlowa, it oraz telekomunikacyjna, ssc/bpo, energetyka, paliwa, wydobycie, consulting, kancelarie prawne, farmacja, sprzęt medyczny, marketing, pr reklama, produkcja, FMCG, nieruchomości, branża budowlana, produkcja, branża budowlana.

Jaką metodologią zostanie przeprowadzone badanie?

CAWI, w wyjątkowych okolicznościach metodą tradycyjną – papier i ołówek.

Czy udział w Rankingu jest bezpłatny?

 W podstawowej wersji badania udział w rankingu jest bezpłatny.

Gwarantujemy informacje zwrotną w zakresie uzyskanego miejsca pod kątem przyznanej punktacji wśród innych firm z branży.

Istnieje możliwość rozszerzenia informacji o firmie na bazie informacji zebranych w Rankingu i doświadczenia (działania płatne).

 • Dodatkowa konsultacja ekspercka mająca na celu omówienie wyników oraz przekazanie rekomendacji.
 • Pogłębiona analiza raportu zawierająca szczegółowe wyniki dotyczące przedsiębiorstwa i oferty pracowniczej, również w kontekście konkurencji.
 • Możliwość zadania dodatkowych pytań do ankiet pracowniczych.
 • Opcjonalny udział w Gali.
Do kiedy trwają zgłoszenia?

Do 31 sierpnia 2021.
*Organizator zastrzega możliwość przedłużenia zgłoszeń.

Czy jest wyznaczony limit firm, które mogą się zgłosić?

Nie, nie ma limitu firm.

Gala zwieńczająca projekt, jak będzie wyglądała?

Organizacja gali będzie uzależniona od sytuacji pandemicznej. Nagrody zostaną przyznane albo podczas gali online lub podczas uroczystości w realnej rzeczywistości.

Jak opublikowany będzie Raport?

Raport na bazie rankingu będzie opublikowany online na stronie organizatora.

Czy można rozszerzyć badanie o pogłębioną analizę lub o dodatkowe pytania?

Tak, wystarczy skontaktować się z organizatorem.

Jakie kategorie tematyczne zweryfikuje ranking NPP?
 • Lider Benefitów
 • Lider EB
 • Lider  Przyjazny Rodzicom
 • Lider opieki w czasie pandemii COVID-19
 • Lider Rozwoju Pracowników
 • Lider Atrakcyjności Biurowej
 • Lider bycia pracodawcą na 5
 • Lider Rekrutacji
 • Lider Przyjazny Menedżerom
Jak wygląda metodologia?

Aby zapewnić kompleksowe spojrzenie na markę pracodawcy do przygotowania rankingu wykorzystujemy 3 źródła wiedzy:

a) Pierwszym z nich jest kompleksowe badanie ankietowe (CAWI) wśród przedstawicieli działów HR badanych firm. Pozwala ono na zebranie wiedzy z zakresu zarówno twardych wskaźników HR, jak i podejmowanych działań przez firmę.

b) Drugim źródłem wiedzy są opinie samych pracowników firmy udzielonych w badaniu online i/lub tradycyjnym (papier/ołówek). Dzięki temu uzyskujemy dane od osób obecnie zatrudnionych w organizacji.

c) Trzecim i ostatnim źródłem wiedzy jest badanie ankietowe (CAWI) wśród specjalistów i menedżerów niezatrudnionych w firmie – stanowi ważną informację zwrotną o postrzeganiu marki na rynku przez potencjalnych kandydatów.